منوی سایت
سایز اتاق: 12 مترمربع سایز تختخواب:90 سانتی متر این اتاق قابلیت نفر اضافه ندارد